Personvernerklæringen - Hafslund Hovedgård & Konferansesenter

Contact

Via Appia Antica,
224, 00179 Roma, Italy
Email: reservations@yourdomain.com
Phone: +88 (0) 101 0000 000

side-area-cards

Follow us

Personvernerklæring

Hafslund Hovedgård følger de til enhver tid gjeldende regler for bruk, lagring og alle andre former for behandlinger av personopplysninger.

Hafslund Hovedgård er opptatt av å ivareta og beskytte alle våre registrertes personvern. Denne personvernerklæringen beskriver blant annet hvilke personopplysninger vi samler inn når du besøker Hafslund Hovedgård, hva formålet med behandlingene er og hvilke rettigheter du har etter gjeldende personvernregelverk.

1. Behandlingsansvarlig

Hafslund AS, ved avdeling Hafslund Hovedgård, er behandlingsansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger i forbindelse med ditt besøk på Hafslund Hovedgård.

Hafslund AS
Organisasjonsnummer: 920 596 509
Harbitzalléen 5
0275 OSLO
Postboks 990 Skøyen, 0247 Oslo
Hafslunds personvernerklæring finner du her: Personvern og informasjonskapsler | Hafslund Eco

2. Hvilke personopplysninger vi behandler om deg

Personopplysninger er informasjon som kan knyttes til deg som enkeltperson.
Dersom du har samtykket til en behandling av dine personopplysninger, kan du når som helst trekke tilbake ditt samtykke. For henvendelser knyttet til dette kan du kontakte oss: konferansesenter@hafslund.no.

2.1 Opphold på hovedgården

Ved opphold på Hafslund Hovedgård behandler vi noen personopplysninger knyttet til overnatting og/eller konferanse/arrangement. Dette gjør vi iht. avtale med deg. Opplysningene vi behandler her er primært navnelister til overnatting pga. sikkerhet og brannvern, og faktureringsopplysninger for utsendelse av faktura iht. bokføringsloven. Navnelistene slettes rett etter oppholdet, men vi lagrer personopplysninger om vedkommende som har booket og betalt for oppholdet i 5 år iht. krav i bokføringsloven.

Vi behandler aldri helseopplysninger eller andre særlige kategorier av personopplysninger som allergier, handikap og matintoleranser om enkeltpersoner, men registrerer dette på et gruppenivå med antall som har allergier o.l. og hvor mange dette er.

2.2. Nyhetsbrev

Hafslund Hovedgård sender ut nyhetsbrev for å øke synligheten til hovedgården og for å gjøre stedet attraktivt for våre målgrupper. Denne behandlingen er basert på samtykke og du kan når som helst trekke samtykket tilbake. Dette gjøres enkelt ved å klikke på linken nederst i nyhetsbrevet når du mottar disse, eller ved å kontakte Hafslund Hovedgård.

3. Utlevering av personopplysninger til andre virksomheter

Vi benytter oss av databehandlere som etter avtale med Hafslund AS forestår den tekniske og administrative driften av våre tjenester. Når vi gir personopplysninger til slike selskaper, sikrer vi at disse virksomhetene overholder Hafslunds krav til behandling og bruk av personopplysninger og den til enhver tid gjeldende lovgivning.

4. Dine rettigheter

Som besøkende eller på annen måte bruker av Hafslund Hovedgård sine tjenester, har du følgende rettigheter i forbindelse med vår behandling av dine personopplysninger:

  • Retting: Dersom personopplysningene vi besitter om deg er uriktige, kan du når som helst ta kontakt med Hafslund Hovedgård og kreve at vi retter opp i disse. Retting kan være aktuelt der hvor det av ulike årsaker er registrert uriktige opplysninger hos oss om deg.
  • Innsyn: Du kan ta kontakt med oss om du ønsker å vite mer om hvilke personopplysninger vi behandler om deg.
  • Sletting: Du kan når som helst be oss om å slette dine personopplysninger, noe vi vil respektere og følge med mindre vi av andre grunner er pålagt å oppbevare dine personopplysninger eller har et annet behandlingsgrunnlag for å oppbevare disse. Som eksempel kan vi være pålagt og/eller ha berettiget interesse av å oppbevare personopplysninger av hensyn til administrasjon av ditt opphold, på grunn av bedriftens interesse eller på grunn av lovregler som f.eks. i bokføringsloven. Dersom du ønsker noen opplysninger slettet, og vi ikke har anledning til å gjøre dette vil du få en begrunnelse.
  • Begrensning av behandlingen: Du kan i samsvar med personvernlovgivningen også kreve at vår behandling av dine personopplysninger begrenses, dersom vilkårene for dette etter personvernlovgivningen er oppfylt. Dersom behandlingen begrenses, vil dine personopplysninger kun lagres. Dette gjelder imidlertid ikke dersom du til tross for begrensning har samtykket til en annen form for behandling, eller slik viderebehandling kan skje med et annet behandlingsgrunnlag (eksempelvis for å forfølge et rettskrav).
  • Innsigelsesrett: Dersom vilkårene etter personvernlovgivningen er oppfylt kan du også protestere mot visse behandlingsaktiviteter vi foretar. Dersom du inngir en slik protest, vil vi ikke lenger behandle disse personopplysningene, med mindre vi kan påvise at det foreligger tvingende berettigede grunner for videre behandling.

Dersom du ønsker å gjøre en av dine rettigheter gjeldende kan du ta kontakt med oss: konferansesenter@hafslund.no. For komplett oversikt over dine rettigheter kan du se GDPR kapittel 3.

4.1 Nærmere om lagring og sletting av personopplysninger

Personopplysningene dine vil bli slettet eller anonymisert når de ikke lenger er nødvendige for formålet de ble samlet inn for. For det meste sletter vi personopplysninger om besøkende rett etter oppholdet er over dersom dere er en gruppe. Normalt lagrer vi bare personopplysninger om vedkommende som har booket oppholdet. Disse opplysningene lagrer vi i inntil 5 år iht. krav i bokføringsloven.

Dersom behandlingen er knyttet til samtykke, sletter vi opplysninger med engang du trekker ditt samtykke tilbake, f.eks. iht. nyhetsbrev.

5. Klage til Datatilsynet

Dersom du er misfornøyd med vår behandling av dine personopplysninger kan du sende en klage til Datatilsynet. Kontaktinformasjonen til Datatilsynet finner du på deres hjemmeside http://www.datatilsynet.no  På hjemmesiden finner du også ytterligere informasjon om våre plikter og dine rettigheter etter gjeldende personopplysningslov.

6. Henvendelser

Du er velkommen til å kontakte Hafslund Hovedgård hvis du ønsker mer informasjon om hvordan dine personopplysninger behandles, eller du ønsker å benytte deg av rettighetene dine: konferansesenter@hafslund.no.